Üdvözöljük Tatabánya város környezetvédelmi és klímavédelmi honlapján!

2016. Zöld Ág díjasa - Aradi Erzsébet
2017-2-8
2016. Zöld Ág díjasa - Aradi Erzsébet


2015. Zöld Ág díjasa - Szoboszlai Antal
2017-2-8
2015. Zöld Ág díjasa - Szoboszlai Antal


2014 Zöld Ág Díjasa - Tóthné Harcsa Annamária
2015-1-27


2013 Zöld Ág Díjasa - Deákné Csom Andrea
2015-1-27


2012 Zöld Ág Díjasa - Imeli Lászlóné Walcz Éva
2010-1-27


2010 Zöld Ág Díjasa - Gergelyné Hajnlinger Ágnes Ilona
2015-1-27


2008 Zöld Ág díjasa - Doktor Imréné
2010-1-27


2011 Zöld Ág díjasa - Dr. Sopowné Balogh Elvira
2011-8-24
1989-ben Janus Pannonius Tudományegyetemen, biológia-technika szakos tanári végzettséget szerzett.1993-1994–ig a Péch Antal Szakközépiskola, majd 1994-tõl Bárdos László Gimnázium tanára. 1996-tól a Bárdos László Gimnázium természettudományi munkaközösségének vezetõje.A gimnáziumban minden korosztályt tanít, így a nyolc, az öt és a négyosztályos képzésû osztályokban az OKTV, a Kitaibel Pál- és a Herman Ottó-versenyen is évrõl-évre sikereket érnek el diákjai.Ezekért, az eredményekért a tanárnõ 2001-ben megkapta a Magyar Természettudományi Társulat oklevelét.2004-ben elvégezte az emelt szintû érettségi feladataira felkészítõ képzést, azóta rendszeresen vizsgáztat1994 óta kuratóriumi tagja a Fejér és Komárom-Esztergom megye területén mûködõ, környezet-és természetvédelemmel foglalkozó Pro Vértes Közalapítványnak.Az idei tanévben kilencedik alkalommal szervezi meg a sorrendben tizenegyedik Diákbiológus és környezetvédõ Napokat, mely a hazai és külföldi diákok saját kutatási eredményeit bemutató versenykiírás és a környezetvédelem témájában szervezett elõadássorozat.


2009 Zöld Ág díjasa - Rákász Mihály
2010-12-17
Rákász Mihály, a 2009. év Zöld Ág díjasának portréja


2007 Zöld Ág Díjasa - Gerecse Barlangkutató és Természetvédő Egyesület
2010-10-28

Portré: GERECSE Barlangkutató és Természetvédõ Egyesület

Szervezetünk jogelõde – a Tatabányai Szénbányák Barlangkutató Csoportja – 1969-ben alakult meg, azóta is folyamatosan mûködünk. 1977-1987. között Vértes László Karszt- és Barlangkutató Csoport néven tevékenykedtünk, 1988-ban már önálló egyesületként vettük fel a Gerecse Barlangkutató Egyesület nevet. 1998-ban kaptuk meg a közhasznú minõsítést. Egyesületünk alapszabályban is rögzített célja a Gerecse-hegység karsztjelenségeinek, barlangjainak és egyéb természeti értékeinek megismerése, feltárása, kutatása és megóvása, a természeti értékek védelme, valamint természetismereti és természetvédelmi oktatás és ismeretterjesztés.

Eredményes feltáró kutatásaink (Vértes László-barlang, Tûzköves-barlang, Jura-zsomboly, Keselõ-hegyi barlangok, Veres-hegyi-barlang, stb.) mellett szép sikereket értünk el a gerecsei barlangok tudományos – geológiai, hidrológiai, klimatológiai, õslénytani, régészeti, biológiai, stb. – kutatásának terén. Ezért az évek során több országos szintû szakmai elismerésben is részesültünk. Szakmai munkánkat minõsíti, hogy 2004-ben a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat a karszt- és barlangkutatás területén végzett kiemelkedõ, kollektív tudományos munkáért adományozható Kadiæ Ottokár emléklapot Egyesületünknek ítélte oda a Gerecse-hegység barlangjaiban hosszú idõ óta folytatott, szisztematikus és szakszerûen dokumentált denevérfaunisztikai kutatásaink elismeréseként. Ugyancsak szép szakmai siker, hogy a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulattal közösen meghirdetett Cholnoky Jenõ Karszt- és Barlangkutatási Pályázaton éves munkáinkat a bíráló bizottság több alkalommal különdíjjal jutalmazta, a csoport kategóriában pedig több alkalommal is I. vagy II. helyezést értünk el. Tevékenységünket Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007-ben a „Zöld Ág” díj adományozásával ismerte el.

Mindig fontosnak tartottuk az aktív szerepvállalást a Tatabánya természeti értékeit érintõ ügyekben. Így – többek között – közremûködtünk a kõ-hegyi Turul Tanösvény tervezésében és kivitelezésében, részt vettünk a Nyitott Kapuk és a remélhetõleg folytatódó Örökbefogadási programsorozatokban is.Légszennyezettségi adatok
Az UVB értékét május 1-től szept. 30-ig mérjük!

Kezdő dátum
Vége dátum
Légszennyező anyag

Határérték táblázat