Üdvözöljük Tatabánya város környezetvédelmi és klímavédelmi honlapján!

Lakossági tájékoztató Porszennyezésrõl 2
2012-2-9

Lakossági tájékoztató

 

Figyelem, figyelem!

Tájékoztatjuk Tatabánya város lakosságát, hogy a településen elhelyezett automata mérõállomás a Por (PM10) koncentrációt tekintve, a megengedett határértéknél magasabb koncentrációt regisztrált (február 07. kedd - 80 μg/m3, február 08. szerda - 102 μg/m3, február 09. csütörtök - 124 μg/m3), mely az egészségre ártalmas lehet.

 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat elõrejelzése szerint a következõ három napban (02. 10 - 02. 12) javulás nem várható.

02. 13-tól kezdõdhet meg a lassú javulás.

 

Ezért a város területére vonatkozóan riasztást rendelek el, a riasztás visszavonásig érvényes!

 

A túllépés kezdete 2012. 02. 08. szerda

 

A Por (PM10) élettani hatásai (más, különösen kén-dioxid és szén-hidrogén szennyezõkkel együtt): szem, orr- és toroknyálkahártya irritációt – köhögést, váladékképzõdést és asztmás rohamokat okoz. Kérem a lakosságot, különösen a betegeket, a 0-14 éves korú gyermekeket és az idõsebb korosztályt, hogy kerüljék a szabadban tartózkodást, illetve kerüljék tartózkodási helyükön a gyakori szellõztetést a további információig.

 

A szennyezõanyag csökkentése érdekében: Kérem a lakosságot a személygépjármûvek használatának lehetõség szerinti mellõzését és a tömegközlekedés használatát a talajközeli pormennyiség csökkentése érdekében.

 

A szilárd és olajtüzelésû berendezések használatát kérem mérsékelni, ahol lehetõség van (vegyes tüzelés megoldott), ott kérjük a gáztüzelés használatát a szilárd és olajtüzelés helyett.

 

 

Az elrendelt korlátozást feltétlenül tartsák be lakóhelyünk levegõjének újbóli tisztasága érdekében.

A várható változásokról, a korlátozás feloldásáról, ha a mérési adatok azt alátámasztják, a helyi médiákon keresztül és Tatabánya Város honlapján azonnal tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot! Ezért kérem, hogy a Kék Duna, a Forrás Rádió, valamint a Tatabányai Televízió adásait folyamatosan kísérjék figyelemmel!

 

Együttmûködésüket a város levegõjének tisztaságáért elõre is köszönöm.

 

Tisztelettel: Schmidt Csaba polgármesterLakossági tájékoztató Porszennyezésrõl
2012-2-8

Lakossági tájékoztató

 

Figyelem, figyelem!

Tájékoztatjuk Tatabánya város lakosságát, hogy a településen elhelyezett automata mérõállomás a Por (PM10) koncentrációt tekintve, a megengedett határértéknél magasabb koncentrációt regisztrált (február 07. kedd - 80 μg/m3, február 08. szerda - 102 μg/m3), mely az egészségre ártalmas lehet.

 

Ezért a város területére vonatkozóan tájékoztatást rendelek el, a tájékoztatás visszavonásig érvényes!

 

A túllépés kezdete 2012. 02. 07. kedd

 

A Por (PM10) élettani hatásai (más, különösen kén-dioxid és szén-hidrogén szennyezõkkel együtt): szem, orr- és toroknyálkahártya irritációt – köhögést, váladékképzõdést és asztmás rohamokat okoz. Kérem a lakosságot, különösen a betegeket, a 0-14 éves korú gyermekeket és az idõsebb korosztályt, hogy kerüljék a szabadban tartózkodást, illetve kerüljék tartózkodási helyükön a gyakori szellõztetést a további információig.

 

A szennyezõanyag csökkentése érdekében: Kérem a lakosságot a személygépjármûvek használatának lehetõség szerinti mellõzését, a szilárd és olajtüzelésû berendezések használatának csökkentését.

Az elrendelt korlátozást feltétlenül tartsák be lakóhelyünk levegõjének újbóli tisztasága érdekében.

A várható változásokról, a korlátozás feloldásáról, ha a mérési adatok azt alátámasztják, a helyi médiákon keresztül és Tatabánya Város honlapján azonnal tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot!

Ezért kérem, hogy a Kék Duna, a Forrás Rádió, valamint a Tatabányai Televízió adásait folyamatosan kísérjék figyelemmel!

 

Együttmûködésüket a város levegõjének tisztaságáért elõre is köszönöm.

 

Tisztelettel: Schmidt Csaba polgármesterTatabánya Város felhívása "Zöld Ág Díj"
2012-1-9
Tatabánya Megyei Jogú Város Közgyûlése Tatabánya Város környezet- és természetvédelmében, a környezeti nevelésben kiemelkedõ teljesítmény nyújtók iránti tiszteletének és megbecsülésének kifejezése céljából „Zöld Ág” díjat alapított.
(16/2002./ (VI.20.) Kgy. sz. rendelet).

A díj olyan személynek, vagy szervezetnek (civil szervezetnek, alapítványnak stb.) adományozható, aki, illetve amely a környezetvédelem vagy a környezeti nevelés területén a város érdekében kiemelkedõ tevékenységet folytatott az elmúlt évben.

A díj adományozására bármely magánszemély vagy szervezet javaslatot tehet.

A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra javasolt személy, szervezet nevét, címét, az elismerni kívánt tevékenység ismertetését.

A javaslatokat 2012. január hó 31. napjáig írásban kell eljuttatni Tatabánya Város Polgármesteréhez (Tatabánya-2800, Fõ tér 6.).

A díj az odaítélést tanúsító díszoklevélbõl, plakettbõl és pénzjutalomból áll.


Tatabányai Örökbefogadási Program Meghir
2011-12-15

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának

pályázati felhívása

(64/2011. (III. 24.) kgy. sz., VFKB 30/2011. (III. 22.) sz.

és 140/2011. (XII. 06.) sz. határozatai alapján)

 

A tatabányai lakosság környezettudatosságának javítása, fejlesztése tárgyában Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet.

 

Támogatandó cél:

Támogatás mértéke

Tatabánya közterületeinek, zöldterületeinek, környezeti szempontból értékes területeinek „örökbefogadása”, gondozása.

Max. 35.000 Ft

pályázatonként

 

Pályázatot nyújthatnak be:

Tatabányai oktatási intézmények, közintézmények és telephelyeik, civil szervezetek és kisebbségi önkormányzatok.

 

Pályázati feltételek:

A támogatás 15.000 Ft feletti eszköz vásárlására nem fordítható.

A pályázó pályázatával vállalja, hogy telephelye közvetlen környezetét (saját kert, udvar) is tisztán tartja, gondozza!

 

Elõnyt élveznek azok a pályázatok, amelyek Tatabánya közvetlen természeti, környezeti értékeinek a védelmére épülnek.

 

Közpénz közzétételi nyilatkozatot csak abban az esetben kell benyújtani, ha a közpénz nyilatkozat alapján fennáll összeférhetetlenség.

 

Az örökbe fogadható területek listája a felhívás mellékletét képezi, de megfelelõ szakmai indoklással bõvíthetõ.

 

Pályázatok benyújtása:

A pályázatot személyesen, e-mailen, levélben vagy faxon lehet benyújtani a felhíváshoz mellékelt pályázati adatlap és a pályázat kötelezõ mellékleteinek becsatolásával Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata címére:

2800 Tatabánya, Fõ tér 6. fsz. 10. iroda, Fax: 34/515-769; Tel. 34/515-700/315-ös mellék, Mobil: 30/549-2006; klima@tatabanya.hu.

A pályázatok benyújtási határideje: 2012. január 10. kedd.

 

Kérjük, hogy aki elektronikusan küldi be a pályázatot, az eredeti, aláírt dokumentumokat szkennelve küldje be a fenti címre.

 

Az önkormányzat fenntartja azt a jogát, hogy a hiányos, nem kellõen kimunkált pályázatokat nem fogadja be.

 

Pályázatok elbírálása: 2012. január 17.

A támogatási döntésrõl a pályázó írásban kap értesítést, a támogatót indoklási kötelezettség nem terheli.

A nyertes pályázókkal Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási szerzõdést köt.

 

A támogatási szerzõdés megkötésének feltétele:

A támogatási szerzõdést a döntési értesítõ kézhezvételétõl számított 60 napon belül meg kell kötni, ennek lejártát követõen a támogatási döntés érvényét veszti.

 

Támogatás átutalása:

A megítélt támogatás a támogatási szerzõdés megkötését követõen kerül átutalásra.

 

Támogatásról történõ elszámolás:

A nyertes pályázó a támogatás felhasználásáról az alábbi dokumentumok megküldésével kell, hogy elszámoljon:

-         hitelesített számlamásolatok, banki átutalási és kifizetési bizonylatmásolatok megküldésével és az elszámoló lap benyújtásával

-         szakmai beszámoló (max. 2 oldal) elkészítésével.

A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje a megvalósított programot követõ 30 nap, de legkésõbb 2012. szeptember 30.

 

Tatabánya Város a nyertes pályázók gyakorlati munkáját rendszeresen ellenõrzi!

 

Jelen pályázati felhívás, a pályázati adatlap és a pályázat kötelezõ mellékleteinek jegyzéke díjmentesen átvehetõ Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Pályázati és Projekt Irodáján (Tatabánya, Fõ tér 6. fsz. 10. iroda), illetve letölthetõ az önkormányzat honlapjáról (www.tatabanya.hu /környezetünk menüpont).

A pályázattal kapcsolatban egyéb információ kérhetõ Oláh András klímareferenstõl (Tatabánya, Fõ tér 6. 10. iroda; Tel: 06-34/515-700/315-ös mellék; Mobil: 06-30/549-2006; klima@tatabanya.hu).

 

Tatabánya, 2011-12-15

 

A pályázati felhívás mellékletei:

-         Pályázati adatlap

-         Közpénz nyilatkozatok

-         Területek listája

-         Elszámoló lapHazánk Környezeti Állapota 2010-ben
2011-12-8
A dokumentum hazánk környezeti állapotát mutatja be, letölthetõ a dokumentumtárból


Porszennyezettségi tájékoztatás visszavo
2011-11-22
Lakossági tájékoztató visszavonása Figyelem, figyelem! Tájékoztatjuk Tatabánya város lakosságát, hogy a településen elhelyezett mérõállomás 2011. 11. 19., szombat óta, a Por (PM10) koncentrációt tekintve, a megengedett határértéknél alacsonyabb koncentrációt regisztrált (2011. november 19., 59 μg/ m3, 2011. november 20., 40 μg/ m3, 2011. november 21., 40 μg/ m3), a levegõ minõsége megfelelõ, ezért a város területére vonatkozó tájékoztatást visszavonom. Együttmûködésüket a város levegõjének tisztaságáért köszönöm. Tisztelettel: Schmidt Csaba polgármester


Az oldal dokumentumtárából letölthetõek
2011-11-21


Lakossági Tájékoztató Porszennyezésrõl
2011-11-17
Lakossági tájékoztató Figyelem, figyelem!Tájékoztatjuk Tatabánya város lakosságát, hogy a településen elhelyezett automata mérõállomás a Por (PM10) koncentrációt tekintve, a megengedett határértéknél magasabb koncentrációt regisztrált (november 15. kedd - 95 μg/m3, november 16. szerda – 95,5 μg/m3), mely az egészségre ártalmas lehet. Ezért a város területére vonatkozóan tájékoztatást rendelek el, a tájékoztatás visszavonásig érvényes! A túllépés kezdete 2011. 11. 15. kedd A Por (PM10) élettani hatásai (más, különösen kén-dioxid és szén-hidrogén szennyezõkkel együtt): szem, orr- és toroknyálkahártya irritációt – köhögést, váladékképzõdést és asztmás rohamokat okoz. Kérem a lakosságot, különösen a betegeket, a 0-14 éves korú gyermekeket és az idõsebb korosztályt, hogy kerüljék a szabadban tartózkodást, illetve kerüljék tartózkodási helyükön a gyakori szellõztetést a további információig. A szennyezõanyag csökkentése érdekében: Kérem a lakosságot a személygépjármûvek használatának lehetõség szerinti mellõzését, a szilárd és olajtüzelésû berendezések használatának csökkentését.Az elrendelt korlátozást feltétlenül tartsák be lakóhelyünk levegõjének újbóli tisztasága érdekében.A várható változásokról, a korlátozás feloldásáról, ha a mérési adatok azt alátámasztják, a helyi médiákon keresztül és Tatabánya Város honlapján azonnal tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot!Ezért kérem, hogy a Kék Duna, a Forrás Rádió, valamint a TTV adásait folyamatosan kísérjék figyelemmel! Együttmûködésüket a város levegõjének tisztaságáért elõre is köszönöm. Tisztelettel: Schmidt Csaba polgármester


2011-es Környezeti Nevelési Konferencia
2011-11-15
Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MTESZ Komárom-Esztergom Megyei Szervezet meghívja Önt és érdeklõdõ kollegáit a Tudomány Napjához kapcsolódó hagyományos rendezvényére, melynek címe: „A hazai klímapolitika és a környezeti fejlesztések összefüggései az oktatással” A konferencián való részvétel térítésmentes. Helyszín:                                Árpád Hotel, Tatabánya, Fõ tér 20., I. em., Árpád teremIdõpont:                                 2010. november 18. péntek  900 óra Jelentkezni lehet a mellékelt jelentkezési lap visszaküldésével.MTESZ Komárom-Esztergom Megyei Szervezet, 2800 Tatabánya, Kossuth L. u. 106.Tel./fax: 34/311-950, Tel: 34/312-585, e-mail: takacs@mtesz.hu, info.tatabanya@mtesz.hu  Várjuk szíves érdeklõdését! Program: 830-900             Regisztráció900-910             Megnyitó                        Schmidt Csaba polgármester, Tatabánya Megyei Jogú Város910-1030               Biztonságos és fenntartható energiaellátásBencsik János Államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Klíma- és Energiaügyekért Felelõs Államtitkárság1030-1040            Kávészünet
1040-1200            Az Edutus Fõiskola innovációi, energetikai oktatási tervei, a zöld egyetemmé válás tervei, hallgatók toborzása

                        Prof. Dr. Bartók István rektor, Modern Üzleti Tudományok Fõiskolája

1200-1210         Kávészünet
1210-1240         A víz, mint érték, a vízmû fejlesztési tervei, a lakossággal és az intézményekkel kapcsolatos kommunikációja
                        Dr. Jelen Tamás Vezérigazgató, Északdunántúli Vízmû Zrt.
1240-1310         A Vértes Volán Zrt. fejlesztési tervei, a lakossággal és az intézményekkel kapcsolatos kommunikációja
                        Németh Tamás Vezérigazgató, Vértes Volán Zrt.1310                 Ajándéksorsolás a jelenlévõ résztvevõk között1320                 A konferencia zárása, szendvicsebéd


Tatabányán a Paksi Atomerõmû Tájékoztató
2011-11-8
Tatabányára érkezik a Paksi Atomerõmû tájékoztató kamionjaHogyan mûködik az atomenergia? Mi lenne, ha nem létezne a Paksi Atomerõmû? Hogyan õrizhetjük meg egészséges környezetünket gyermekeink, unokáink számára úgy, hogy ne kelljen áramhiánnyal küszködnünk, vagy a mainál jóval magasabb villanyszámlát fizetnünk?Ezekre és még további izgalmas kérdésre is választ kaphat, ha meglátogatja a Paksi Atomerõmû interaktív kiállítását. Az MVM Csoport, a Paksi Atomerõmû tájékoztató kamionjában személyesen is kipróbálhatja, hogyan nõne a villamos energia ára és a környezetterhelés, ha csökkentené a legolcsóbb és legtisztább áramot elõállító atomerõmû teljesítményét. Megtudhatja, milyen szigorú biztonsági intézkedések mellett mûködik a paksi erõmû, s tájékozódhat az olcsó és tiszta atomenergia hosszú távú alkalmazásával kapcsolatos tervekrõl. Idõpontok és Helyszínek:2011. november 14 – 2011. november 17., hétfõ – csütörtök (8-12h és 13-17h között)Megyeháza elõtti parkoló, Tatabánya, Fõ tér 4-6. 2011. november 18-19. péntek-szombat (8-12h és 13-17h között)Edutus Fõiskola „A” épület parkolója, Tatabánya, Stúdium tér 1.Szimulátorunkon Ön is irányíthatja az atomerõmûvet, láthatja, hogyan drágulna az áram és hogyan nõne Magyarország károsanyag-kibocsátása, ha nem lenne atomerõmû;-    Megnézheti filmünket az atomerõmû mûködésérõl és az atomenergiáról;-    Interaktív kiállításunkon megismerkedhet a világ összes atomerõmûvével, a közel három évtizede biztonságosan mûködõ Paksi Atomerõmû történetével és jövõjével, a magyar villamosenergia-hálózattal, Paks és környezete élõvilágéval;-    Tekerjen egy kört áramfejlesztõ kerékpárunkkal, és megtudhatja, mennyit kellene biciklizni ahhoz, hogy megtermelje egy fél órás tévémûsor végignézéséhez szükséges energiát;-    Végül, de nem utolsósorban most minden kérdésére õszinte választ kaphat az atomerõmû szakembereitõl.Csoportos jelentkezés, érdeklõdés:Papp Ildikó: +36 30 834-746806-1-3292763e-mail: ildiko.papp@mahirkiall.hu


Légszennyezettségi adatok
Az UVB értékét május 1-től szept. 30-ig mérjük!

Kezdő dátum
Vége dátum
Légszennyező anyag

Határérték táblázat