Üdvözöljük Tatabánya város környezetvédelmi és klímavédelmi honlapján!

Föld Órája 2014
2014-3-25

Hétvégén lesz a Föld Órája

 

Március 29-én, szombaton újra lesz WWF Föld Órája, mely a világ legnagyobb civil kezdeményezése, Tatabánya idén is csatlakozik a világméretű akcióhoz.

 

Tatabánya ebben az évben is csatlakozik a felhíváshoz, jó példát mutatva az ország többi településének. Az akció látványos eleme lesz a Turul emlékmű díszkivilágításának lekapcsolása szombaton este fél-kilenckor. És erre az időre megszűnik a díszkivilágítás a templomoknál.


Zöld Ág Díj 2014 felhívás
2014-1-10

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hosszú évek óta méltó módon ismeri el azokat a személyeket, szervezeteket, akik tevékenységükkel hozzájárultak városunk fejlődéséhez, jó hírének növeléséhez, értékeinek növeléséhez. Az idei évben január 31-ig tehetünk javaslatot arra, hogy kit gondolunk a legméltóbbnak az elismerésre.

A díj adományozására javaslatot tehet bármely magánszemély vagy szervezet, melyet írásban a polgármesterhez kell benyújtani. Ennek a javaslatnak tartalmaznia kell a kitüntetésre javasolt személy, szervezet nevét, címét, és az elismerni kívánt tevékenység részletes ismertetését, melyhez űrlapot is talál honlapunkon.

„Zöld Ág Díj”: olyan személynek vagy szervezetnek (civil szervezetnek, alapítványnak stb.) adományozható, aki, illetve amely a környezetvédelem vagy a környezeti nevelés területén a város érdekében kiemelkedő tevékenységet folytatott az elmúlt évben.BAM 2013. ősz
2013-11-29

Bringázz a munkába – 2013. ősz!

 

A Magyar Kerékpárosklub és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szervezésében lezárult a Bringázz a Munkába Akció 2013. őszi fordulója. - http://kerekparosklub.hu/bam-

 

Most is magánszemélyek, cégek és intézmények nevezhettek a kerékpározást népszerűsítő akcióra, kategóriánként mérhették össze teljesítményüket.

 

Mivel városunk a kezdetektől, 2008 óta részt vesz a kampányban, és szervez saját, helyi szintű nyereménysorsolást, így tett az őszi fordulóban is.

 

A városi résztvevők között ismét kisorsolásra került 5 értékes ajándékutalvány.

 

Az őszi forduló nyertesei:

 

Blaskovits Judit a Budapest Bank Zrt. dolgozója, Bán Györgyi Krisztina a KEM-i Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatósága dolgozója, Gyulai Zoltán a Széchenyi István Általános Iskola tanára, Dobó Tamás a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnoksága dolgozója, valamint Maitz Balázs tatabányai lakos.

 Környezeti Nevelési Konferencia 2013
2013-11-27

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MTESZ Komárom-Esztergom Megyei Egyesület meghívja Önt és érdeklődő munkatársait hagyományos rendezvényére, melynek címe:

 

„Egészségre nevelés - erdei óvodák - iskolák, tanösvények a régióban”

 

A konferencián való részvétel térítésmentes.

 

Helyszín:                                Tatabánya MJV Polgármesteri Hivatala, Tatabánya, Fő tér 6.,

I. em. Nagytanácsterem

Időpont:                                2013. december 03. kedd, 9h

(Jelentkezési határidő:            2013. november 29. péntek, 14h)

 

Jelentkezni lehet:

MTESZ Komárom-Esztergom Megyei Egyesület, 2800 Tatabánya, Kossuth L. u. 106.

Tel./fax: 34/311-950, Tel: 34/312-585, e-mail: takacs@mtesz.hu, mteszkeme@gmail.com

 

Várjuk szíves érdeklődését!

Tisztelettel,

 

Takács Zsuzsanna     igazgató                                                                          Oláh András                                             pályázati és klímavédelmi referens

       MTESZ KEM Egyesület                                                           Tatabánya MJV Polgármesteri Hivatala

 

Program:

 

830       Regisztráció

900       Megnyitó

            dr. Kancz Csaba alpolgármester, Tatabánya Megyei Jogú Város

910          Erdei óvodák - iskolák minősítésének gyakorlati bemutatása, 

Mécs Csaba elnök, KOKOSZ – Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpontok

Országos Szövetsége

1000     Tanösvények a régióban – környezeti nevelési lehetőségek a tanösvényeken

            Előd Réka ökoturisztikai referens, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

1050     Kávészünet

1100       Egészséges környezet – egészséges gyermek

Barnáné Susa Éva dietetikus, KEM-i Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

Földváriné Miklós Magdolna közegészségügyi, járványügyi felügyelő, KEM-i Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

1150     Ajándéksorsolás a jelenlévő résztvevők között

1215     A konferencia zárása, szendvicsebéd

 

 

Minden résztvevő hasznos információs csomagot kap a regisztrációnál, melyet a közreműködő szervezetek segítségével állítunk össze.örökbefogadási Pályázat 2013
2013-9-26

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

 

„ÖRÖKBEFOGADÁSI PÁLYÁZAT – 2013.”

 

címmel a tatabányai lakosság környezettudatosságának javítása, fejlesztése támogatására

 

 

1. A pályázat célja:

Vissza nem térítendő támogatás nyújtása 2013-ban, Tatabánya közterületeinek, zöldterületeinek, környezeti szempontból értékes területeinek „Örökbefogadásához”, gondozásához.

 

2. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 600.000 Ft.

 

3. Pályázhatnak:

Tatabánya Megyei Jogú Városban székhellyel/telephellyel rendelkező és a városban igazolhatóan tevékenységet folytató, illetve a nem tatabányai székhelyű, ám tevékenységét Tatabányán, a város lakossága érdekében végző szervezetek:

 

·         Az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény 2.§ 6. pontjában meghatározott civil szervezetek, kivéve a civil társaságok

·         Tatabányán működő közintézmények és telephelyeik

·         Tatabánya Város Nemzetiségi Önkormányzatai

·         Nonprofit gazdasági társaságok

·         Társasházak, lakószövetkezetek, szociális szövetkezetek

·         Egyházak

 

4. A pályázaton nem vehetnek részt

·         pártok,

·         kölcsönös biztosító egyesületek

·         munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek,

·         közalapítványok,

·         gazdasági társaságok

·         jogi személyiség nélküli szervezetek,

·         azok a szervezetek, amelyek az önkormányzat valamely bizottsága, egyéb szerve által a tárgyévet megelőző 3 évben kiírt pályázaton támogatást nyertek, ám annak összegével nem, vagy nem szabályszerűen számoltak el.

 

5. A támogatás formája és mértéke:

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázat keretében a nyertes pályázónak vissza nem térintendő, pénzbeli támogatást nyújt.

Az igényelhető támogatás mértéke: Minimum 50e Ft, maximum 100e Ft,

 

Egy pályázó egy területre csak egy pályázatot nyújthat be!

 

6. Támogatható kiadások

A támogatás felhasználható a 2013. november 1. és 2014. június 30. közötti időszakot terhelő költségekre, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

 

Támogatható kiadások: A támogatható célokhoz közvetlenül kapcsolódó kiadások: Dologi költségek, személyi kiadások, Tárgyi eszközök (legfeljebb 15.000 Ft egyedi értékű tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése)

 

A támogatható kiadások tételes felsorolását a jelen felhívás mellékletét képező „Elszámolható kiadások” dokumentum tartalmazza

 

7. Pályázati dokumentáció tartalma:

·         Hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap (1 eredeti és egy elektronikus adathordozó – CD, DVD), mely tartalmazza a pályázati projekt részletes leírását, a tervezett költségvetését, az igényelt támogatás szöveges indoklását és a jogszabályi előírások szerinti nyilatkozatokat.

·         A pályázati adatlapot a megjelölt helyen a pályázó szervezet képviselőjének cégszerű aláírásával és a pályázatért felelős személynek aláírásával hitelesítenie kell!

 

A pályázati adatlaphoz kötelezően mellékletként csatolandó

·         Költségvetési összesítő tábla

·         Közpénz nyilatkozat

·         Közpénz közzétételi nyilatkozat (amennyiben releváns)

·         Civil szervezetek esetében a Tatabányai Törvényszék (30 napnál nem régebbi) igazolása a pályázó szervezet bírósági nyilvántartásba bejegyzett adatairól

·     Civil szervezetek, társasházak, lakószövetkezetek, szociális szövetkezetek, valamint nonprofit gazdasági társaságok esetében a létesítő okirat a szervezet képviselője által hitelesített egyszerű másolata.

 

8. A pályázat értékelése:

A pályázatok értékelését Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága végzi az alábbiak figyelembevételével:

 

·               Tatabánya közvetlen természeti, környezeti értékeinek megóvására épül-e a pályázat (5 pont)

·               a program célcsoportja, a program résztvevőinek száma (5 pont)

·               mennyire szükségesek, indokoltak, reálisak a tervezett kiadási tételek (5 pont)

·               Együttműködésben valósítja-e meg a programot más szervezetekkel-intézményekkel (5 pont)

·               milyen mértékű a pályázó által készpénzben vállalt önrész aránya (4 pont)

 

Összesen 24 pont.

 

9. Pályázat benyújtásának módja, határideje

A pályázatot és mellékleteit 1 eredeti és egy elektronikus (CD, vagy DVD) példányban, zárt borítékban, ajánlott küldeményként kell postai úton beküldeni, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal 4. emeleti iktatójában érkeztetni.

A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati adatlapon és mellékletein lehet benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni az „Örökbefogadási pályázat 2013.” címet.

 

Kézzel írott pályázat befogadására nincs lehetőség!

 

Az adatlap és mellékletei hozzáférhetőek:

·         az önkormányzat internetes honlapján http://www.tatabanya.hu, Környezetünk menüpont dokumentumtára

·         a Polgármesteri Hivatal Pályázati és Projekt Irodájában (2800 Tatabánya, Fő tér 6. fsz. 10. Iroda, Oláh András)

A pályázatok beérkezésének határideje: 2013. október 31. csütörtök, 12.00 óra.

 

A beküldés helye: Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 2800 Tatabánya, Fő tér 6., 4. emeleti iktató.

 

10. Nem támogatható a pályázat (formai hibák), ha

·         a beadási határidő után érkezik

·         a pályázó a kiírás szerinti nem jogosult támogatásra

·         a pályázó pályázatban megjelölt tevékenységét Tatabánya Önkormányzata már támogatásban részesítette, akár a 2013. évi költségvetésében nevesítve, akár más pályázat keretében

·         a pályázó nem, hiányosan, vagy olvashatatlanul töltötte ki a pályázati adatlapot

·         a pályázó nem, hiányosan, vagy olvashatatlanul csatolta a kötelező mellékleteket

·         a pályázó nem számolt el a tárgyévet megelőző 3 évben az önkormányzat bármely támogatásával

 

A pályázat formai hiánypótlására nincs lehetőség!

 

A formailag megfelelt pályázatok egyszeri tartalmi hiánypótlására van lehetőség! A hiánypótlás kizárólag elektronikus úton történik, határideje az értesítést követő 5 naptári nap.

 

11. A pályázatról való döntés

A támogatások köréről, mértékéről, formájáról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javaslatára a Közgyűlés 2013. november 25-ig dönt. A pályázat eredményéről minden pályázó írásban kap értesítést a döntést követő 10 napon belül.

Az önkormányzat a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt, melyben részletesen szabályozza a kapott támogatás felhasználásának feltételeit.

A megítélt támogatási összeget az Önkormányzat a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 15 napon belül átutalja a pályázatban megjelölt bankszámlára.

 

12. A pályázati összeg felhasználásról történő elszámolás

 

A nyertes pályázó a támogatás felhasználásáról az alábbi dokumentumok megküldésével kell, hogy elszámoljon:

- Hitelesített számlamásolatok (az eredeti számlákat záradékolni kell a szerződés számának rávezetésével), banki átutalás- és kifizetések bizonylatmásolatok és a kitöltött Elszámoló lap,

- Szakmai beszámoló teljes körű kitöltése,

- A programokról készült fotók, videóanyagok, jelenléti ívek, meghívók, sajtóanyagok egyéb dokumentumok (e-mailen, vagy adathordozón)

 

A támogatás felhasználásról szóló pénzügyi és szakmai beszámolót legkésőbb 2014. június 30-ig kell benyújtani.

Benyújtás helye: Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Stratégiai és Pályázati Iroda, 2800 Tatabánya, Fő tér 6. fsz. 10. iroda.

 

13. A pályázatról további felvilágosítást ad:

Tatabánya, Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Stratégiai és Pályázati Iroda

2800 Tatabánya, Fő tér 6., Oláh András pályázati és klímavédelmi referens

(Tel: 06-34/515-700/315-ös mellék; Mobil: 06-30/549-2006; klima@tatabanya.hu)Autómentes Nap Tatabányán
2013-9-12

AUTÓMENTES NAP TATABÁNYÁN

 

 

Szeptember 20. (péntek) 9:00-19:00: Autómentes Nap Tatabányán a Megyeháza előtti parkolóban.

 

Program:

 

6.00-8.00:   „Bringásreggeli” az Árpád téren

6.00-19.00: Járműforgalom elterelése, a parkoló lezárása

10.00:         Köszöntő – Schmidt Csaba polgármester, Balatoni Monika, KIM - Társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár

9.00-16.00: Programok az élő utcában:

                   sportjátékok, kerékpáros ügyességi verseny és közlekedésbiztonsági teszt (díjazással), ÓVODAGÉP, KRESZ-suli

                   program, közlekedési ismeretek a gyakorlatban, aszfaltrajz verseny (külön díjazással), a kisebbeknek légvár,

                   kisvasút, a nagyobbaknak trambulin (ingyenesen), standok (klíma- és környezetvédelmi, energiahatékonysági és

                   egészségügyi tanácsadás, közlekedési ismeretek, erdészeti - természetvédelmi), KIMI-Kamion

17.00:         Kerékpáros felvonulás kicsiknek (a parkoló területén) és nagyoknak (a városban)

18.00:         Rendezvény zárása, tombolasorsolás a felvonulók között

 

A legaktívabb iskola és óvoda nyereménye egy-egy ajándékcsomag!

 

 

Rendezők és támogatók: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, Tatabánya Pont, Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség, KEM-MTESZ Szervezet, Vértes Volán Zrt., FOR-VID Kft., KEM-i Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, Tatabányai Rendőrkapitányság - Közlekedési Osztály, Tatabányai Klímakör Közhasznú Egyesület, Északdunántúli Vízmű Zrt., TRICEPSZ Triatlon, Kerékpáros és Szabadidősport Egyesület, Vulkán Tömegsport Egyesület, Tatabányai Cement Természetjáró Egyesület, Zöld Sziget Kör Természetvizsgáló Közhasznú Egyesület, Vértesi Erdő Zrt.

 

 

A Mobilitási Héthez kapcsolódó rendezvények:

 

X. Mogyi Tricepsz Triatlon Váltó

A verseny célja: A mozgás népszerűsítése, versenylehetőség biztosítása, az iskolai és civil csapatok között

Rendező: TRICEPSZ Triatlon, Kerékpáros és Szabadidősport Egyesület, Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség, Mosolygós Gyermekekért Alapítvány

Helye és ideje: Tatabányai Sportuszoda, 2013. szeptember 13. (péntek) 14.30 óra

Résztvevők: Általános és középiskolás diákok, tanárok, civilek és családok

Felvilágosítás, nevezés: Jakabos Ildikó 30/6309-209, tricepszse@freemail.hu

Csákányospusztai Játékok 2013 - Kerékpártúra

2013. szeptember 21. szombat 9h

Csákányospuszta nyári tábor

A kerékpártúrára nevezés: 8-11h, Tatabánya, Jubileum Park

Rendező: Tatabánya Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület

Információ: 06-70-396-55-27, 34-311-151, info@ptse.hu, www.ptse.hu

A kerékpáros résztvevők között egy kerékpár kerül kisorsolásra!

 

Csákányospusztai Játékok 2013 - Kerékpártúra

2013. szeptember 21. szombat 9h

Csákányospuszta nyári tábor

A kerékpártúrára nevezés: 8-11h, Tatabánya, Jubileum Park

Rendező: Tatabánya Petőfi Tömeg és Szabadidősport Egyesület

Információ: 06-70-396-55-27, 34-311-151, info@ptse.hu, www.ptse.hu

A kerékpáros résztvevők között egy kerékpár kerül kisorsolásra!

 

 

www.tatabanya.hu/kerekparHöségriasztás augusztus 9-én is!
2013-8-9

Lakossági tájékoztató

 

Figyelem, figyelem!

 

Tájékoztatjuk Tatabánya város lakosságát, hogy a KEM-i Kormányhivatal, Tatabányai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete tájékoztatása szerint Tatabányán a napi középhőmérséklet legalább 3 napig meghaladhatja a 27 C̊-ot, ami az egészségre ártalmas lehet. Ezért a város területére vonatkozóan

2013. 08. 09-én, pénteken 24h-ig III. fokozatú hőségriasztást rendelek el.

 

 

A hőhullám élettani hatásai: hőstresszt, napszúrást és hőgutát okoz. Kérem a lakosságot, különösen a betegeket, a 0-14 éves korú gyermekeket és az idősebb korosztályt, hogy kerüljék a szabadban tartózkodást és dolgozást, illetve tartózkodjanak minél többet árnyékban vagy hűvös/klimatizált helyiségekben a további információig.

 

A hőhullám hatásainak csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket tettük: egészségvédelmi ajánlások közzététele a lakosság és az ellátó személyzet körében, igénybe vehető városi klimatizált helyiségek, közintézmények listájának közzététele, villamos áramszolgáltatás és ivóvízellátás zavartalanságának biztosítása Tatabánya területén.

 

Vízosztás Tatabányán, az alábbi helyszíneken lesz:

- 10:00-17:00h-ig Kertváros (Szent György úti Spar előtt), - Dózsakert Sétáló utca, - Ságvári Endre utca 5. (Smaragd Gyógyszertár előtt)

 

Párakapu a Tatabányai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola– Fő tér 34. előtti köztéren és a Fő tér – Életfa-szobor mellett üzemel.

 

(A tájékoztató dokumentumok megtalálhatóak a www.tatabanya.hu / Környezetünk menüpont Dokumentumtárában.)

Kérem, hogy az elrendelt intézkedéseken túl az ajánlásokat feltétlenül tartsák be egészségük védelme érdekében!

 

A várható változásokról, a korlátozás feloldásáról, ha a mérési adatok azt alátámasztják, a helyi médián keresztül azonnal tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot!

Ezért kérem, hogy a www.tatabanya.hu honlapot, a Forrás Rádió és a Kék Duna Rádió, valamint a Tatabányai Televízió adásait folyamatosan kísérjék figyelemmel!

 

Együttműködésüket a város lakosságának egészségvédelméért előre is köszönöm!

 

Tisztelettel: Schmidt Csaba PolgármesterIsmét III. fokozatú hőségriasztás
2013-8-5


Hőségriasztás ismét
2013-8-2

Lakossági tájékoztató

 

Figyelem, figyelem!

 

Tájékoztatjuk Tatabánya város lakosságát, hogy a KEM Kormányhivatal, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv (ÁNTSZ) Tatabányai, Tatai, Oroszlányi Kistérségi Intézete tájékoztatása szerint Tatabányán a napi középhőmérséklet legalább 3 napig meghaladhatja a 25 C̊-ot, ami az egészségre ártalmas lehet. Ezért a város területére vonatkozóan

2013. 08. 02-tól Készültségi jelzést (II. fokozatú riasztást) rendelek el.

 

A túllépés kezdete 2013. 08. 02., várható vége: 2013. 08.05. Érvényes: visszavonásig.

 

A hőhullám élettani hatásai: hőstresszt, napszúrást és hőgutát okoz. Kérem a lakosságot, különösen a betegeket, a 0-14 éves korú gyermekeket és az idősebb korosztályt, hogy kerüljék a szabadban tartózkodást és dolgozást, illetve tartózkodjanak minél többet árnyékban vagy hűvös/klimatizált helyiségekben a további információig.

 

A hőhullám hatásainak csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket tettük: egészségvédelmi ajánlások közzététele a lakosság és az ellátó személyzet körében, igénybe vehető városi klimatizált helyiségek, közintézmények listájának közzététele, villamos áramszolgáltatás és ivóvízellátás zavartalanságának biztosítása Tatabánya területén.

 

Vízosztás az alábbi időpontokban lesz Tatabányán 2013. 08.02.-án 13.00 – 17.00 h-ig és 2013. 08.05.-én 10:00-17:00h-ig az alábbi helyszíneken:

 - Kertváros (Szent György úti Spar előtt), - Dózsakert Sétáló utca, - Ságvári Endre utca 5. (Smaragd Gyógyszertár előtt)

 

(A tájékoztató dokumentumok megtalálhatóak a www.tatabanya.hu / Környezetünk menüpont Dokumentumtárában.)

Kérem, hogy az elrendelt intézkedéseken túl az ajánlásokat feltétlenül tartsák be egészségük védelme érdekében!

 

A várható változásokról, a korlátozás feloldásáról, ha a mérési adatok azt alátámasztják, a helyi médián keresztül azonnal tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot!

Ezért kérem, hogy a www.tatabanya.hu honlapot, a Kék Duna Rádió, a Forrás Rádió, valamint a Tatabányai Televízió adásait folyamatosan kísérjék figyelemmel!

 

Együttműködésüket a város lakosságának egészségvédelméért előre is köszönöm!

 

Tisztelettel: Schmidt Csaba PolgármesterHőségriasztás meghosszabbítása
2013-7-26

Lakossági tájékoztató

 

Figyelem, figyelem!

 

Tájékoztatjuk Tatabánya város lakosságát, hogy a KEM-i Kormányhivatal, Tatabányai Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete tájékoztatása szerint Tatabányán a napi középhőmérséklet legalább 3 napig meghaladhatja a 27 C̊-ot, ami az egészségre ártalmas lehet. Ezért a város területére vonatkozóan

2013. 07. 26-tól III. fokozatú hőségriasztást rendelek el.

 

A túllépés kezdete 2013. 07. 26., várható vége: 2013. 07. 29.

 

A hőhullám élettani hatásai: hőstresszt, napszúrást és hőgutát okoz. Kérem a lakosságot, különösen a betegeket, a 0-14 éves korú gyermekeket és az idősebb korosztályt, hogy kerüljék a szabadban tartózkodást és dolgozást, illetve tartózkodjanak minél többet árnyékban vagy hűvös/klimatizált helyiségekben a további információig.

 

A hőhullám hatásainak csökkentése érdekében az alábbi intézkedéseket tettük: egészségvédelmi ajánlások közzététele a lakosság és az ellátó személyzet körében, igénybe vehető városi klimatizált helyiségek, közintézmények listájának közzététele, villamos áramszolgáltatás és ivóvízellátás zavartalanságának biztosítása Tatabánya területén.

 

Vízosztás Tatabányán, az alábbi helyszíneken lesz:

- 2013. 07. 26-án pénteken és 2013.07. 29-én hétfőn 10:00-17:00h-ig Kertváros (Szent György úti Spar előtt), - Dózsakert Sétáló utca, - Ságvári Endre utca 5. (Smaragd Gyógyszertár előtt)

 

Párakapu a Tatabányai Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola– Fő tér 34. előtti köztéren üzemel.

 

(A tájékoztató dokumentumok megtalálhatóak a www.tatabanya.hu / Környezetünk menüpont Dokumentumtárában.)

Kérem, hogy az elrendelt intézkedéseken túl az ajánlásokat feltétlenül tartsák be egészségük védelme érdekében!

 

A várható változásokról, a korlátozás feloldásáról, ha a mérési adatok azt alátámasztják, a helyi médián keresztül azonnal tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot!

Ezért kérem, hogy a www.tatabanya.hu honlapot, a Forrás Rádió és a Kék Duna Rádió, valamint a Tatabányai Televízió adásait folyamatosan kísérjék figyelemmel!

 

Együttműködésüket a város lakosságának egészségvédelméért előre is köszönöm!

 

Tisztelettel: Schmidt Csaba PolgármesterLégszennyezettségi adatok
Az UVB értékét május 1-től szept. 30-ig mérjük!

Kezdő dátum
Vége dátum
Légszennyező anyag

Határérték táblázat