Hírlevél: Oldaltérkép
Irányító hatóság:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Infovonal: 06 40 638-638 (474-9180)
Honlap: www.nfu.hu

Közreműködő szervezet:

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Fejlesztési Igazgatóság
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45.
Telefon: (36 1) 238-6666
Fax: (36 1) 238-6667
Honlap: www.kvvmfi.hu
 
Rólunk
Partnerek
Mit teszünk

Önkéntes alapon mûködõ széndioxid-semlegesítõ rendszer létrehozása a Tatabányai Kistérségben

A projekt rövid összefoglalója

 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében, „A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzõ kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)" címû, KEOP-6.1.0/B jelû pályázati felhívásra 2008 novemberében nyújtott be pályázatot a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (konzorciumi vezetõ) és az Elsõ Magyar Karbonsemlegesítõ Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.-bõl (konzorciumi tag) álló konzorcium. Az Európai Unió és a Magyar Állam 10.503.200 Ft támogatást nyújtott a 2009. július 1. és 2010. június 30. között megvalósuló projekthez.

Szén-dioxid-semlegesítõ rendszer

A szén-dioxid-semlegesítõ rendszer megalkotása a civil, a vállalati szféra és a lakosság aktív bevonásával valósul meg, azaz széles társadalmi bázisra és az együttmûködés jegyében a partnerség elvére épít kistérségi szinten.
A www.noco2.hu honlapon található széndioxid kalkulátor segítségével mindenki tájékozódhat a jelenlegi ráesõ kibocsátásáról, valamint a kibocsátást csökkentõ, illetve környezetünket védõ beavatkozások lehetõségérõl. A beavatkozások támogatását és az önkéntes vállalásokat klímajegy®-rendszerben számoljuk el.

 

Klímajegy®-rendszer


A honlapon található kalkulátor segítségével bárki könnyedén meghatározhatja éves, havi, vagy akár egy heti tevékenységeibõl származó szén-dioxid kibocsátását. A felsorolt semlegesítési opciók közül pedig kiválaszthatja, hogy mely projektet, ill. beruházást támogatja, legyen az biciklitároló Tatabányán, faültetés Vértessomlón, vagy akár komposztáló Várgesztesen. Sõt! Önkéntes vállalásait ugyanúgy elszámolhatja a klímajegy®-rendszerben.

 

Nincs más dolga, mint ellátogatni a honlapunkra, kiszámítani szén-dioxid kibocsátását, és választani egy szimpatikus projektet! A klímajegyek átvételérõl és elszámolásáról a honlapon több információt is talál.

A projekt háttere

Tatabánya 2005 nyarán kezdte meg együttmûködését a Magyar Tudományos Akadémia keretein belül mûködõ Éghajlatváltozás Kutatómûhellyel egy önkormányzati szintû éghajlatváltozási stratégia megalkotása céljából. Az elfogadott stratégia értelmében született meg az igény egy széndioxid-semlegesítõ program létrehozására, mely lehetõséget teremt a helyi lakosoknak, civileknek és vállalatoknak a klímaváltozás elleni küzdelmébe való bekapcsolódásba olyan beruházások támogatásának opcióján keresztül, melyek közvetlenül vagy közvetetten hozzájárulnak a légköri üvegházgáz-koncentráció csökkentéséhez, valamint összhangban vannak a város éghajlatváltozási stratégiájának és az elfogadott Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia céljaival.

Jelen projekt a felelõsségteljes fenntartható életmódhoz kapcsolódó viselkedésminta elterjesztésében és a viselkedésváltozásban vállal vezetõ szerepet. A projekt szükségszerûségét illetõen az elérni kívánt célok illeszkednek az uniós és hazai hatályos szakpolitikai dokumentumokban és jogszabályokban megfogalmazott politikai akarathoz. A sikeres projekt növeli a globális éghajlatváltozás elleni helyi küzdelem sikerességének esélyét, és származási helyén ellentételezi a helyi üvegházgáz-kibocsátásokat. A széndioxid-semlegesítõ rendszer megalkotása a civil, a vállalati szféra és a lakosság aktív bevonásával valósul meg, azaz széles társadalmi bázisra és az együttmûködés jegyében a partnerség elvére épít kistérségi szinten. A projekt megvalósulása esetén jelentkezõ gazdasági elõnyök: a kistérségi környezetvédelmi beruházások számának növekedése hosszú távon, a vállalati társadalmi felelõsségvállalás filozófiájának terjedése a klímaváltozás elleni küzdelem területén, és a közszféra és a magánszféra együttmûködésén alapuló projektmegvalósítási konstrukció alkalmazása a Tatabányai Kistérségben.

A projekt közvetlen és közvetett haszonélvezõje a Tatabányai Kistérség teljes lakossága (89.659 fõ). A célcsoporton belül külön rövid és hosszú távú, aktív és passzív elérési módokat tervezünk a gyerek korcsoport (7-14 év), a fiatalok (15-28 év), a családok, háztartások, lakosság, a vállalati, szervezeti, intézményi, politikai döntéshozók és az oktatási szakemberek bontásában. A célcsoport szükségleteinek feltérképezését az elõzetes igényfelmérés segíti a projekt kezdetén.

A projekt fejlesztésének szükségszerûségét kielégítõ hosszú távú cél a környezetminõség megõrzése a társadalom környezet-tudatos és környezet-etikus magatartásának fejlesztésével. Hosszú távú cél a pozitív minta elterjesztése az értékváltás, az élhetõ és megélhetõ életmód lehetõségének megmutatásával annak érdekében, hogy lehetõvé tegye a célcsoport számára a helyes döntések meghozatalát.

A megvalósítás elsõ lépései a szén-dioxid kalkulátor megalkotása, a széndioxid-semlegesítõ rendszer létrehozása és elindítása, az ehhez szükséges infrastrukturális és személyi háttér felállítása és a nyitókonferencia megtartása. Ezt a projekt teljes idõtartamának (12 hónap) elsõ felében kívánjuk végrehajtani. A projekt második felében nagyobb hangsúlyt kap a kialakított modell kommunikációja, a kiválasztott célcsoport megfelelõ tájékoztatása és oktatása a rendelkezésükre bocsátott választási lehetõségrõl, és egy széleskörû közönséget megcélzó következetes és gyakorlatias médiakampány levezetése az említett hosszú távú környezettudatosítási célok foganatosítása, valamint a semlegesítõ rendszer beindítása érdekében. A projekt záró szakaszában a kampány elemeinek (gyermekek vetélkedõi, honlap ötletgyûjtõ felülete, elõadások, rendezvények, sajtótájékoztatás, stb.) értékelésével készülünk a zárórendezvény megtartására.

 
Jogi nyilatkozat | Impresszum | Vendégkönyv | GYIK | Adatvédelmi szabályzat |