Hírlevél: Oldaltérkép
Irányító hatóság:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Cím: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
E-mail: nfu@nfu.gov.hu
Infovonal: 06 40 638-638 (474-9180)
Honlap: www.nfu.hu

Közreműködő szervezet:

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Fejlesztési Igazgatóság
Cím: 1134 Budapest, Váci út 45.
Telefon: (36 1) 238-6666
Fax: (36 1) 238-6667
Honlap: www.kvvmfi.hu
 

A noco2.hu honlapon használt kifejezések jegyzéke

 

Célcsoport – Azon személyek összessége, akiknek a kampányüzenet szól.

CCP kampány – Az ICLEI szervezet Cities for Climate Protection (CCP) (városok az éghajlat védelméért) kampánya abban segít a városoknak, hogy hogyan lehet olyan helyi intézkedéseket meghozni, amelyek mérhető változásokat eredményeznek a helyi üvegházhatású gáz csökkentésben, a levegőminőségben, és amelyek javítják a városi környezet élhetőségét és fenntarthatóságát. Lásd még: ICLEI.

Éghajlatváltozás / klímaváltozás – A klímaváltozás a Föld klímájának, éghajlatának tartós és jelentős mértékű megváltozását jelenti, helyi vagy globális szinten.
A változás kiterjedhet az átlagos hőmérsékletre, az átlagos csapadékra vagy a széljárásra. Az éghajlatváltozás jelentheti az éghajlat változékonyságának módosulását is. Klímaváltozás történhet a Földön végbemenő természetes folyamatok (pl. a földrészek elmozdulása) következményeként, a bolygót érő külső hatások (pl. változások a Nap sugárzásának erősségében) eredményeképpen, vagy akár emberi tevékenység folytán (pl. az üvegházgázok termelése ilyen emberi tevékenység)

Fenntartható életmód – A fenntartható fejlődés (sustainable development) olyan fejlődési folyamat (földeké, városoké, üzleteké, társadalmaké stb.), ami „kielégíti a jelen igényeit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk képességét, hogy kielégítsék a saját igényeiket”, ahogy az az Egyesült Nemzetek Szervezetének 1987-es Brundtland-jelentésében szerepelt. Az egyik tényező, amit le kellene küzdenie, a környezet elhasználódása, de ezt úgy kell véghezvinnie, hogy közben ne mondjon le sem a gazdasági fejlődés, sem a társadalmi egyenlőség és igazságosság igényeiről.

Hőségriadó – Az Országos Meteorológia Szolgálat (www.met.hu) mérései alapján a nyári hónapokban hőségriadót rendelhetnek el. A hőségriadó három fokozatú. Az első fok tulajdonképpen egy figyelmeztetés, ezt akkor rendelik el, ha a napi középhőmérséklet meghaladja a 25 °C fokot. Másodfokú a készültség, ha a középhőmérséklet 27 °C fok fölé emelkedik, vagy legalább három egymást követő napon meghaladja a 25 °C fokot. Harmadfokú hőségriadóról akkor beszélünk, ha legalább három egymást követő napon 27 °C fok fölött alakul a napi középhőmérséklet. A hőségriadó mindig adott helységre vonatkozik.

ICLEI – A helyi önkormányzatok, illetve nemzeti és regionális kormányzati szervek által közösen létrehozott nemzetközi szövetség, a Helyi Környezetvédelmi Kezdeményezések Nemzetközi Tanácsa (International Council for Local Environmental Initiatives – ICLEI) 1990-ben alakult az ENSZ égisze alatt 43 ország helyi önkormányzatai részvételével. A szervezetről bővebben az alábbi linkek alatt lehet tájékozódni:
http://www.klimabarat.hu/node/62
http://www.iclei.org/

Kampányhatékonysági kérdőív – A pályázat megvalósítói vállalták, hogy a széndioxid-semlegesítéssel kapcsolatos üzeneteiket eljuttatják a lakosság, a civil és vállalati szféra meghatározott csoportjai számára. Ennek érdekében – ugyanazon stratégián és ötleten alapuló – tájékoztatási és képzési tevékenységeket végeznek. Az ez irányú tevékenységek összessége a kampány. (Az üzenetek célcsoporthoz való eljuttatásának egyik csatornája a média. Ekkor médiakampányról beszélünk.) A pályázati kiírás értelmében minden egyes, a kampány során megvalósított tevékenység (pl. konferencia, képzés) után mérni szükséges az adott esemény hatását. Erre a célra szolgál az ún. kampányhatékonysági kérdőív, amelyet az adott esemény résztvevői töltenek ki, a pályázat megvalósítói pedig kiértékelnek, és az eredménytől függően, szükség esetén módosítják a kampányukat.
Karbonsemlegesítés / szén-dioxid semlegesítés – A légkörben felhalmozódott üvegházhatású gázok közül a szén-dioxid kivonására szolgáló eljárás. Újszerű megoldás pl. a „karbon-szekvesztrálási” technológia: amikor felfogják az erőművek kéményéből kijövő széndioxidot, összegyűjtik, majd cseppfolyósítják, és az olaj- és földgázkitermelés felhagyott földalatti üregeiben, vagy a tengerfenéken helyezik el. Az eljárás rendkívül költséges, de a potenciális károsítás függvényében még mindig kifizetődő. A szén-dioxid megkötésére a Földön élő növények is alkalmasak, fotoszintézis útján.  
Klímajegy®-rendszer – Elsőként a Tatabányai Kistérség lakosai és cégei számára kifejlesztett rendszer, mely segít a térség klímaváltozás elleni lépéseinek megtételében; ötletekkel, ösztönző kezdeményezésekkel.

Klímajegy tulajdonos – A Tatabányai Kistérségben bevezetett önkéntes alapon működő szén-dioxid semlegesítő rendszerben, vagyis a klímajegy®-rendszerben résztvevők, akiknek beruházását, akcióját, természetbeli hozzájárulását klímajegyben számoljuk el.

Klímajegy tanúsítvány – A klímajegy tulajdonosok számára az önkormányzat munkatársai névre szóló klímajegy tanúsítványt állítanak ki, melyen az adott tevékenység és annak helyszíne is feltüntetésre kerül.

Klímastratégia – Magyarországnak is van (2008. március 18-a óta) Nemzeti Éghajlat-változási Stratégiája (NÉS), mely hazánk felkészülési terve a globális felmelegedési válságra. Klímastratégiája lehet egy adott településnek, régiónak vagy akár az egyes embereknek, közösségeknek is.

Komposztáló – A komposztálás a legősibb hulladék-újrahasznosító eljárás. A komposztálás lehetőséget ad arra, hogy a háztartásban és a kerti munkák során keletkező szerves hulladékokban lévő tápanyagokat visszajuttassuk a talajba. Komposztáló edényt vásárolhatunk vagy készíthetünk házilag.  

Konzorcium – A pályázati partnerek alkalmi társulása a pályázatban meghatározott célok elérése érdekében. A partnerek úgynevezett konzorciumi együttműködési megállapodást kötnek egymással, amelyben meghatározzák – többek között – a partnerek adatait, jogait és kötelezettségeit (pl. vállalt feladatok, pénzügyi ütemterv, saját forrás, biztosítékok). A jelen pályázat konzorciumi vezető partnere a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata, konzorciumi tagja az Első Magyar Karbonsemlegesítő Intézet Nonprofit Közhasznú Kft.

Környezetminőség – Mint pl. az ivóvízellátás, a csatornázottság, az egy főre jutó széndioxid-emisszió, a települési hulladék mennyisége.

Környezet-etikus magatartás – lásd. környezet-tudatos magatartás

Környezet-tudatos magatartás – Az éghajlat változásához és a környezet megóvásához szükséges felelős, felkészülő magatartás. Az öntevékenység, önsegítés képességének érvényesítése. Elérhető a lakosság attitűdjeire ható, helyes, alkalmazkodó magatartásra indító, legszélesebb társadalmi rétegeket elérő rendszeres tájékoztatás kialakításával. Különös jelentőségű annak hangsúlyozása, hogy az éghajlati alkalmazkodás ésszerű választevékenységei során társadalmi előnyök, üzleti hasznok, nemzetközi szintű politikai előnyök is elérhetők.

Közhasznú tevékenység – A mindennapi szóhasználatban általában, mint közhasznú-, közcélú-, közérdekű tevékenység szerepel. A közérdek a társadalom egészének a közös érdeke, mely optimális esetben az egyének vagy a csoportok együttérzésen és esélyegyenlőségen alapuló önkéntes megegyezése a társadalom működési szabályairól, valamint az életfeltételek fenntartásával felmerülő gondok megoldásáról. A közhasznú tevékenység a közérdek érvényesítéséért végzett erőfeszítés. Bővebben: http://hu.wikipedia.org/wiki/Közérdek

Lökettérfogat – A lökettérfogat a gépjármű motor hengerének a hengerfej belső oldalának felső pontja és a dugattyú holtpontja közötti térfogatát írja le. A motor lökettérfogata az összes henger lökettérfogatát összegzi, a hengerszám figyelembevételével. A motor lökettérfogatát köbcentiméter mértékegységben adják meg.

Médiakampány – lásd Kampányhatékonysági kérdőív

Mitigáció – A légköri ÜHG gázok mérséklése, bővebben lásd üvegházgáz és szén-dioxid megkötés.

Semlegesítési opciók – a kialakított klímajegy-rendszerben felsorolt lépések összessége, melyek mindegyike segít a légköri szén-dioxid szint csökkentésében/semlegesítésében pl. fatelepítés, kerékpárút létesítés, komposztálás stb. 

Szén-dioxid megkötés – Magyarország természeti adottságai és erdészeti hagyományai miatt az erdőtelepítéssel történő szénmegkötés a kibocsátá­sok csökkentésének kiemelt területe. Az erdőtelepítések során a ter­mőhelynek megfelelő, őshonos fák telepítése esetén 2025-re 25−33 millió tonna szén-dioxid megkötés érhető el. Az energiaszektor ÜHG kibocsátása is csökkenthető szén-dioxid megkötő technológiák alkalmazásával. (Bővebben lásd „karbon-szekvesztrálási” technológia a karbonsemlegesítés címszó alatt.)
 
Társadalmi felelősségvállalás – Vállalatok társadalmi felelősségvállalása (Common Social Responsibility, CSR) helyett újabban a vállalati felelősség (Corporate Responsibility, CR) kifejezés használatos, mert kutatók tapasztalatai szerint a világ több részén CSR-ből a társadalmi fogalmat másként értelmezik, van ahol kizárólag a környezetvédelemmel azonosítják. A vállalatok tudatosan vesz­nek részt a társadalmi felelősségvállalásban és adott esetben önkéntes szövetségeket hoznak létre klímavédelmi célok érdekében. Ennek eszközei pl. szem­léletformáló programokban való részvétel, civil szervezetekkel való együttműkö­dés. A CSR vagy CR kapcsán nagyon fontos az értékteremtés, ami nemcsak a vállalati kultúrában kell hogy megmutatkozzon, hanem a termékekben és a környezethez való mindennapos viszonyulásban is.

Tatabányai Kistérség – Majdnem egy évtizedes együttműködés után, a Tatabánya és Környéke Területfejlesztési Társulás jogutódjaként, 2005. április 20-án jött létre a Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás. A társulás célja a részvevő települések összehangolt fejlesztése, közös területfejlesztési programok kialakítása és az ezek megvalósítását szolgáló közös pénzalap létrehozása. A társulás összefogja és koordinálja a térség gazdasági, kulturális, idegenforgalmi és infrastrukturális programjait, feltárja a finanszírozási lehetőségeket. A társulás a tagönkormányzatok fejlesztési érdekeinek együttes és egységes érdekképviseletét látja el. A Tatabányai Kistérség települései: Gyermely, Héreg, Környe, Szárliget, Szomor, Tarján, Tatabánya, Várgesztes, Vértessomló, Vértesszőlős.
Bővebb információ: http://www.tatabanya-kisterseg.hu/
A pályázat célja, hogy a széndioxid-semlegesítési rendszer eredményei kistérségi szinten hasznosulhassanak.

Telekocsi rendszer – Célja, hogy az utazni kívánó autósok felajánlhassák szabad helyeiket, azaz útitársat találhassanak költségeik csökkentése, vagy egy jó hangulatú közös utazás érdekében. Másrészt, az utasok találhatnak a lassú és nem mindig megfelelő tömegközlekedés helyett/mellett olcsóbb, gyorsabb és rugalmasabb utazási formát. Hazánkban pl. www.oszkar.hu.

Ultraviola sugárzás – lásd UV-riadó

UV-riadó – Röviden: UV, a látható fénynél rövidebb, de a röntgensugárzásnál hosszabb hullámhosszú elektromágneses sugárzás. Hullámhossztartománya 200–400 nanométer. UV-A (315-400 nm): jótékony hatású az emberi szervezetre, mert elősegíti a csontképződést és a barnulást. Hiányában angolkór lép fel. Ugyanakkor a többi UV-sugárzáshoz hasonlóan károsítja a kollagénrostokat, hozzájárulva a bőr öregedéséhez. Roncsolja a bőrben levő A-vitamint is. Korábban kevéssé veszélyesnek tartották, de közvetve képes károsítani a DNS-t, így a bőrrák kialakulásában is szerepet játszhat.
UV-B (280-315 nm): normális esetben elnyeli a Föld ózonrétege. Közvetlenül károsítja a DNS-t, így bőrrákot okozhat. Az erős napsugárzás a szemet is károsíthatja.
Magas értékeik esetén az OMSZ riadót rendel el, pontosan meghatározva azt az időtartamot, amikor a magas UV sugárzás miatt kerülni kell a napsugárzást.

Üvegházgáz – Az üvegházhatású gázok (ÜHG, egyszerűbben: üvegházgázok) okozzák a globális felmelegedést. A szén-dioxid (CO2), a metán (CH4), a dinitrogén-oxid (N2O) gázokon kívül még jó néhány gáz tartozik ide. Nagyobb csoportjaik: fluorozott szénhidrogének, perfluor-karbonok, telített freonok, halonok, telítetlen freonok.

Zeolitőrlemény – A zeolitcsoport ásványai molekulárisan kötött vizüket hevítés hatására elvesztik. A név a görög zein (=forrni) és litosz (=kő) szavak összetételből származik. Biológiai víztisztító szerepe van, mert a szennyező baktériumokat kiszűrik. Mosószerek gyártásánál egyrészt a vizet lágyítják, másrészt a mosószerek káros foszfát-tartalma csökkenthető alkalmazásukkal. Az utak téli karbantartásánál, már kis mennyiségben adagolva használható fagyáspont csökkentésre a környezetkárosító sóoldatok helyett. Kedvezően befolyásolják a talajok savasságát, elősegítik a növények vízfelvételét, javítják a talajok vízháztartását. A zeolitból készült őrlemény használata minden esetben környezetbarát!

 
Jogi nyilatkozat | Impresszum | Vendégkönyv | GYIK | Adatvédelmi szabályzat |